SPECIJALNI PROJEKTI

Projekti u kojima kombiniramo sva naša znanja, od video i 3d mappinga, produkcije video sadržaja do interaktivnih tehnologija.

360° INTERAKTIVNE PANORAME

2020
Interaktivni virtualni 3D prostori

Legenda o picokima

2018
Povodom 50. izvedbe uprizorenja Legende o picokima
producirali smo maping kao sastavni dio scenografije.

Mreža Salona mladih

2018
Interaktivna projekcija – kartogram Salona mladih prikazuje
mrežu nagrađivanih umjetnica/ka i institucija.

Hologramska lutka

2018
Izrađen kombinacijom robotike i hologramske tehnologije,
kapetan turistima izražava dobrodošlicu u utvrdu i Interpretacijski centar Picokijade.

Bijela noć

2017
Produkcija video mapinga

Mapping

2017
Produkcija video mapinga

MKC Split

2016
Produkcija video mapinga

Stereotip

2016
Produkcija video mapinga i VJ